Mikrouzņēmuma nodoklisPamatnosacījumi, lai kļūtu par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju, ir:

- Apgrozījums kalendārā gada laikā līdz 70 000 Ls;
- Darbinieku skaits līdz 5;
- Viena darbinieka ienākums nav lielāks par 500 Ls mēnesī.

Par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju var kļūt SIA, individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, fiziska persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, ievērojot iepriekšminētos nosacījumus.
Mikrouzņēmuma nodoklis 9% apmērā jāaprēķina un jāmaksā no uzņēmuma apgrozījuma. Ja apgrozījums tiek pārsniegts, pārsniegumam tiek piemērota parastā likme un no nākamā gada 1. janvāra tiek zaudēts mikrouzņēmuma statuss. Jāņem vērā – ja apgrozījums 12 mēnešos pārsniedz 70 000Ls, uzņēmumam ir jāreģistrējas kā PVN maksātājam. Mikrouzņēmuma darbiniekiem, aprēķinot darba algu, nav tiesību uz atvieglojumiem, t.i. neapliekamo minimumu, atvieglojumiem par apgādājamo personu. Mikrouzņēmuma darbiniekiem no ikmēneša darba algas netiek aprēķināti un ieturēti nodokļi, t.i. aprēķināto mēnešalgu darbinieks saņem „uz rokas”.
Svarīgi zināt, ka darbinieka algā tiek iekļauti visi pie mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja gūtie labumi (naudas veidā, pakalpojumi, naturālās vērtības). Pie darbinieka ienākumiem tiek ieļauta: darba alga; prēmijas; dāvanas; atvaļinājuma nauda; pabalsti, t.sk. atlaišanas pabalsts; kompensācijas, t.sk. komandējuma dienas nauda, neizmantotā atvaļinājuma nauda; iemaksa privātajos pensiju fondos; darba devēja dzīvības, veselības apdrošināšanas prēmiju summas; labums no dienesta auto izmantošanas personīgajām vajadzībām. Darba algas 500 Ls pārsnieguma daļa konkrētā mēnesī tiek aplikta 20%.

Mikrouzņēmuma priekšrocības

- Nodokļa likme tikai 9%, kuru aprēķina un maksā no apgrozījuma;
- Darba devējam nav jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
- Atskaite par nodokli jāsniedz un pats nodoklis jāmaksā 1x ceturksnī;
- Ievērojot mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja nosacījumus, pie gada pārskata sagatavošanas nav nepieciešams zvērināta revidenta atzinums;
- Nav jāveic uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) avansa maksājumi;
- Darbinieki kā darba ņēmēji var būt vairākos uzņēmumos.

Mikrouzņēmuma trūkumi

- Darbiniekiem netiek piemēroti atvieglojumi;
- Darbinieka algā (500 Ls) tiek iekļauti visi gūtie labumi uzņēmumā;
- Grāmatvedības uzskaite nemainās visu formu mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem;
- Mainīt mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) vai uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātāja statusu, var tikai pēc taksācijas perioda (t.i. kalendārā gada) beigām;
- Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darbinieki var veikt brīvprātīgi sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet no summas, kas nepārsniedz 500 Ls mēnesī;
- Samazinās darbiniekam pienākošos Valsts sociālas apdrošināšanas pabalstu apjoms, ja darbinieks strādā tikai mikrouzņēmumā.
Banner1Banner2Banner3
Banner4Banner5Banner6