Uzturēšanas atļaujas noformēšanas kārtībaUzturēšanās atļaujas

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) no 2012.gada 2. aprīļa līdzšinējo uzturēšanās atļaujas ielīmes vietā izsniedz uzturēšanās atļauju plastikāta kartes veidā.

Līdz šim uzturēšanās atļauja tika ielīmēta ārzemnieka ceļošanas dokumentā (pasē), bet kopš plastikāta kartes ieviešanas, uzturēšanās atļaujas izsniedz kartes veidā bez ielīmes izdarīšanas pasē. Līdz ar to pasē turpmāk būs vairāk brīvas vietas, kas ir priekšrocība personām, kuras daudz ceļo.

Uzturēšanās atļauja turpmāk dos iespēju apstiprināt savu identitāti elektroniskā vidē. Piemēram, parakstīt dokumentus personīgi no mājām, apstiprinot savu identitāti elektroniskajā vidē no mājās esošā personālā datora.

Uzturēšanās atļaujas noformēšanas kārtība

Uzturēšanās atļaujas noformēšanas process pēc uzturēšanās atļaujas izsniegšanas kartes veidā atšķiras no līdzšinējās kārtības. Proti, uzturēšanās atļaujas noformēšana līdz 2012.gada 2. aprīlim bija iedalāma divos posmos:
Dokumentu iesniegšana;
Pieņemtā lēmuma saņemšana.

Pozitīva lēmuma gadījumā ārzemniekam ceļošanas dokumentā tika ielīmēta uzturēšanās atļauja.

Savukārt no 2012. gada 2. aprīļa uzturēšanās atļaujas izsniegšanas kārtību var iedalīt trijos posmos:
1) Dokumentu iesniegšana un uzturēšanās atļaujas pieteikuma noformēšana.
Ja dokumenti tiek iesniegti vēstniecībā, tad pieteikumu uzturēšanās atļaujas noformēšanai var iesniegt pēc PMLP lēmuma saņemšanas.

2) Pieņemtā lēmuma saņemšana.
Pozitīva lēmuma gadījumā jānoformē pieteikums uzturēšanās atļaujas noformēšanai (ja pieteikums nav noformēts dokumentu iesniegšanas brīdī).

3) Uzturēšanās atļaujas saņemšana.
Lielākās izmaiņas skar uzturēšanās atļaujas saņemšanas kārtību. Līdz šim PMLP ārzemniekiem bija jāierodas divas reizes, turpmāk personai pastāv izvēles iespēja ierasties PMLP divas vai trīs reizes atkarībā no tā, vai pieteikums uzturēšanās atļaujas noformēšanai ir iesniegts dokumentu iesniegšanas brīdī vai pēc PMLP pieņemtā lēmuma saņemšanas.
Tomēr neskatoties uz to, ka pieteikums uzturēšanās atļaujas noformēšanai iesniegts dokumentu iesniegšanas brīdī, PMLP iesaka ierasties PMLP, lai iepazītos ar PMLP Uzturēšanās atļaujas nodaļas lēmumu. Pretējā gadījumā var izveidoties situācija, ka uzturēšanās atļaujas nodaļa nolēmusi pagarināt lēmuma izskatīšanas termiņu, bet ārzemnieks par to uzzina tikai tajā brīdī, kad ierodas saņemt uzturēšanās atļauju, taču tā nav izgatavota, jo ir pieņemts lēmums par lietas izskatīšanas pagarinājumu. Lai novērstu šādas situācijas, PMLP iesaka vērsties PMLP kopumā trīs reizes.

Nelielas izmaiņas skar arī dokumentu iesniegšanas termiņus. Līdz šim dokumenti jaunas uzturēšanās atļaujas noformēšanai vai esošas uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai vajadzēja iesniegt 30, 10 vai 5 darba dienas pirms uzturēšanās atļaujas ielīmes beigām. Turpmāk termiņā būs jāieskaita arī uzturēšanās apliecības noformēšanas laiks, kas ir attiecīgi 10 vai 2 darba dienas atkarībā no samaksātās valsts nodevas apmēra. Tādējādi uzturēšanās atļaujas saņemšanas termiņi ir šādi:
30 dienās tiek pieņemts lēmums, 10 darba dienās vai 2 darba dienās tiek izgatavota uzturēšanās atļauja;
10 darba dienās tiek pieņemts lēmums, 10 darba dienās vai 2 darba dienās tiek izgatavota uzturēšanās atļauja;
5 darba dienās tiek pieņemts lēmums, 10 darba dienās vai 2 darba dienās tiek izgatavota uzturēšanās atļauja.

Valsts nodeva par uzturēšanās atļaujas izgatavošanu ir šāda:
Desmit lati (10 darba dienās);
Divdesmit lati ( 2 darba dienās).

Valsts nodevu būs iespējams samaksāt ar maksājumu karti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Lai noformētu pieteikumu, ārzemniekam ir jānodod biometriskie dati, tas ir, fotogrāfija un pirkstu nospiedumi. Fotogrāfiju var sagatavot PMLP telpās, tādēļ fotogrāfiju līdzi ņemt nav nepieciešams.

Uzturēšanās apliecības vizuālais noformējums:
Banner1Banner2Banner3
Banner4Banner5Banner6