Uzņēmumu apkalpošana

Papilddeklarāciju sagatavošana

Fiziskās personas nonāk Valsts ieņēmumu dienesta uzmanības lokā dažādu iemeslu dēļ, piemēram dēļ lieliem izdevumiem un dārgiem pirkumiem, kurus VID kontrolē ar Zemesgrāmatu, Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzēm, ieguldījumiem uzņēmumos, aizdevumiem, ziedojumiem, t.sk. politiskām organizācijām, publikācijām presē par kādas personas dzīvesveidu. Atsevišķos gadījumos personai nav iespējams uzrādīt legālu ienākumu avotu šiem izdevumiem.

Šāda situācija var būt par iemeslu VID dienesta interesei un audita pārbaudes uzsākšanai.

Pirms audita pārbaudes uzsākšanas VID uzaicina personu iesniegt tā saucamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildus deklarāciju. Parasti tiek pieprasīts iesniegt trīs papildus deklarācijas – vienu par katru auditējamo gadu.

No VID saņemtais papildus deklarācijas iesniegšanas pieprasījums ir tas brīdis, kad personai ir jāmeklē konsultanta palīdzība, jo no papildus deklarācijas noformēšanas pareizības lielā mērā atkarīgs iespējamais nodokļu audita uzrēķins.

Sākotnēja papildus deklarācijas pareiza sagatavošana ir ļoti nopietns solis, jo tas var iespaidot cilvēka dzīvi ilgu laika periodu un izraisīt jūtamas finansiālas sekas. Vienlaikus tā jau ir arī tā saucamā nulles deklarācija, jo iesniedzot papildus deklarāciju, persona nodeklarē visu sev piederošo īpašumu uz konkrētu datumu.

Personai pret papilddeklarācijas sastādīšanu un nodokļu auditu jāizturas ar vislielāko rūpību tā iemesla dēļ, ka iespējamais nodokļu uzrēķins var radīt nepatīkamas finansiālas sekas. Ja uzņēmums ar lielu nodokļu uzrēķinu, kuru nespēj samaksāt, salīdzinoši vienkārši var uzsākt maksātnespējas procedūru un likvidēties, tad fiziskai personai, it īpaši, ja tai pieder vērtīgi īpašumi, situācija ir sarežģītāka. Pie tam, fiziskās personas bankrota gadījumā nodokļu parādi netiek dzēsti.