Tiesības un pienākumi darbā

Darba tiesības

Darba tiesību jomā konsultējam un palīdzam klientiem risināt darba tiesiskos jautājumus, to skaitā – darba līgumu slēgšana un izbeigšana, darba līgumu izstrāde un saskaņošana starp pusēm, darbinieku atalgošanas un prēmēšanas mehānismi, ieskaitot akciju opciju shēmas, kolektīvie līgumi un attiecības ar arodbiedrībām. Pārstāvam klientus darba strīdu risināšanā pirmstiesas un tiesas procesos, pārstāvot gan darba devējus, gan darbiniekus lietās, kas saistītas ar darba līgumu izbeigšanu, darba samaksas aprēķinu, atlīdzības izmaksu par nelaimes gadījumiem darbā, kolektīviem darba līgumiem un attiecībām ar arodbiedrībām. Veicam darba un uzturēšanās atļauju saņemšana ārvalstu personālam.

Darba tiesību pakalpojumus var iedalīt sekojoši: