Juridiskā palīdzība pušu konfliktos

Klienta interešu pārstāvība

Ne vienmēr konfliktsituācijas iespējams atrisināt, pusēm savstarpēji vienojoties. Tāpēc mūsu birojs ir gatavs nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu juridisko palīdzību pat sarežģītākajos tiesvedības procesos un efektīvi pārstāvēt klienta intereses gan Latvijas tiesās, gan arī starptautiskajās šķīrējtiesās un pat Eiropas Savienības Tiesā: