Atver aptieku Latvijā

Licence aptiekas atvēršanai

Aptieku darbību Latvijā regulē Farmācijas likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 288. “Aptieku darbības noteikumi” un citi uz Farmācijas likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Latvijā ir iespējams atvērt 3 veidu aptiekas, kuras iedala atkarībā no to darbības veidu un ierobežojumiem, kas noteikti to darbībā:

1. Vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas

2. Slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekas

3. Veterinātās aptiekas

Aptieku (ne veterināro) var izveidot kā:

Aptieku var izveidot farmaceita asistents:

Aptieka drīkst atvērt filiāles. Vispārēja tipa aptiekas filiāli drīkst atvērt novadā, novada pilsētā vai novada pagastā, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000 un 5 kilometru rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles. Filiāles nosaukumā norāda aptieku, kura atvērusi šo filiāli.

Visu aptieku darbības uzsākšana:

Aptieku, kuras nav veterinārās aptiekas, vada un pa tās darbību atbild aptiekas vadītājs- persona, kura ir saņēmusi farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu.
Farmaceitam un farmaceita asistentam, kurš strādā aptiekā jāreģistrējas Latvijas Farmaceitu biedrībā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un jāievēro ētikas kodekss, ko apstiprinājuis Latvijas Farmaceitu biedrība.

Farmaceits un farmaceita asistents

Aptieka ir atbildīga:

Vispārēja un slēgta tipa aptiekās:

Iegūsti aptiekas licenci

Licencēšana un sertificēšana

Kārtību nosaka Ministru kabinets. Licences izsniedz Zāļu valsts aģentūra.

Farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu ir tiesības saņemt personai: