Alkohola aprites likums

Licence alkohola un tabaka tirdzniecībai

Liceneces saņemšana alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecībai

Šo jomu regulē “Alkohola aprites likums”, Ministru kabineta noteikumi Nr.662. “Akcīzes preču aprites kārtība”, likums “Par akcīzes nodokli”.

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecībai ir nepieciešama speciāla atļauja- licence. (Likums “Par akcīzes nodokli” uzskaita tos alkohola un tabakas izstrādājumu veidus, kuriem nepieciešama licence).
Ja alkoholisko dzērienu mazumtirgotāji tirgo tikai alu, tiem nepieciešama tikai alus mazumtirdzniecības licence. Licence dod tiesības veikt attiecīgās darbības tikai licencē norādītajā vietā. Licenci ir tiesības izmantot tikai personai, kurai tā ir izsniegta.

Nosacījumi, kas uzņēmējam jāievēro, veicot alkohola apriti mazumtirdzniecībā
Licence, lai ievestu alkoholiskos dzērienus no ES dalībvalstīm un pārdotu Latvijas Republikā

Licences izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisija komercreģistrā reģistrētam komersantam:

Licences saņemšanas kārtība:

Licenci var neizsniegt šādos gadījumos:

Licencēšanas komisija var apturēt vai anulēt licences darbību, ja netiek ievērotas noteiktās prasības.

Valsts nodevas likmes par licenču izsniegšanu

Par licenci tabakas izstrādājumu vairum¬tirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:

Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas.
Ja speciālā atļauja (licence) netiek izsniegta, samaksāto valsts nodevu Valsts ieņēmumu dienests atmaksā 15 dienu laikā pēc komersanta iesnieguma par valsts nodevas atmaksu saņemšanas.
Valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā.
Ja speciālo atļauju (licenci) anulē, par to samaksāto valsts nodevu komersantam neatmaksā.