Regulations in Latvia

Licence autopārvadājumiem

Autoprāvadājumu licences saņemšanu regulē:
Autopārvadājumu likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 250. “Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti”, MK noteikumi 120 ” Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu “

Kravas pārvadājumi ar autotransportu

Pasažieru pārvadājumu licencēšana

Pasažieru pārvadājumu drīkst veikt, ja:

Vieglo taksometru parvadājumi

Pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt, ja:

Pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikātu izsniegšana:

Prasības licences saņemšanai:

Autotransporta direkcijā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

Autotransporta direkcijas sniegto pakalpojumu maksa: