Uzturēšanās atļaujas

Uzturēšanas atļaujas noformēšanas kārtība

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) no 2012.gada 2. aprīļa līdzšinējo uzturēšanās atļaujas ielīmes vietā izsniedz uzturēšanās atļauju plastikāta kartes veidā.

Līdz šim uzturēšanās atļauja tika ielīmēta ārzemnieka ceļošanas dokumentā (pasē), bet kopš plastikāta kartes ieviešanas, uzturēšanās atļaujas izsniedz kartes veidā bez ielīmes izdarīšanas pasē. Līdz ar to pasē turpmāk būs vairāk brīvas vietas, kas ir priekšrocība personām, kuras daudz ceļo.

Uzturēšanās atļauja turpmāk dos iespēju apstiprināt savu identitāti elektroniskā vidē. Piemēram, parakstīt dokumentus personīgi no mājām, apstiprinot savu identitāti elektroniskajā vidē no mājās esošā personālā datora.

Uzturēšanās atļaujas noformēšanas kārtība

Uzturēšanās atļaujas noformēšanas process pēc uzturēšanās atļaujas izsniegšanas kartes veidā atšķiras no līdzšinējās kārtības. Proti, uzturēšanās atļaujas noformēšana līdz 2012.gada 2. aprīlim bija iedalāma divos posmos:

Pozitīva lēmuma gadījumā ārzemniekam ceļošanas dokumentā tika ielīmēta uzturēšanās atļauja.

Savukārt no 2012. gada 2. aprīļa uzturēšanās atļaujas izsniegšanas kārtību var iedalīt trijos posmos:

Nelielas izmaiņas skar arī dokumentu iesniegšanas termiņus. Līdz šim dokumenti jaunas uzturēšanās atļaujas noformēšanai vai esošas uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai vajadzēja iesniegt 30, 10 vai 5 darba dienas pirms uzturēšanās atļaujas ielīmes beigām. Turpmāk termiņā būs jāieskaita arī uzturēšanās apliecības noformēšanas laiks, kas ir attiecīgi 10 vai 2 darba dienas atkarībā no samaksātās valsts nodevas apmēra. Tādējādi uzturēšanās atļaujas saņemšanas termiņi ir šādi:

Valsts nodeva par uzturēšanās atļaujas izgatavošanu ir šāda:

Valsts nodevu būs iespējams samaksāt ar maksājumu karti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Lai noformētu pieteikumu, ārzemniekam ir jānodod biometriskie dati, tas ir, fotogrāfija un pirkstu nospiedumi. Fotogrāfiju var sagatavot PMLP telpās, tādēļ fotogrāfiju līdzi ņemt nav nepieciešams.

Uzturēšanās apliecības vizuālais noformējums: