Nodokļu apmaksa mikrouzņēmējiem

Mikrouzņēmuma nodoklis

Pamatnosacījumi, lai kļūtu par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju, ir:

Par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju var kļūt SIA, individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, fiziska persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs, ievērojot iepriekšminētos nosacījumus.
Mikrouzņēmuma nodoklis 9% apmērā jāaprēķina un jāmaksā no uzņēmuma apgrozījuma. Ja apgrozījums tiek pārsniegts, pārsniegumam tiek piemērota parastā likme un no nākamā gada 1. janvāra tiek zaudēts mikrouzņēmuma statuss. Jāņem vērā – ja apgrozījums 12 mēnešos pārsniedz 70 000Ls, uzņēmumam ir jāreģistrējas kā PVN maksātājam. Mikrouzņēmuma darbiniekiem, aprēķinot darba algu, nav tiesību uz atvieglojumiem, t.i. neapliekamo minimumu, atvieglojumiem par apgādājamo personu. Mikrouzņēmuma darbiniekiem no ikmēneša darba algas netiek aprēķināti un ieturēti nodokļi, t.i. aprēķināto mēnešalgu darbinieks saņem „uz rokas”.
Svarīgi zināt, ka darbinieka algā tiek iekļauti visi pie mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja gūtie labumi (naudas veidā, pakalpojumi, naturālās vērtības). Pie darbinieka ienākumiem tiek ieļauta: darba alga; prēmijas; dāvanas; atvaļinājuma nauda; pabalsti, t.sk. atlaišanas pabalsts; kompensācijas, t.sk. komandējuma dienas nauda, neizmantotā atvaļinājuma nauda; iemaksa privātajos pensiju fondos; darba devēja dzīvības, veselības apdrošināšanas prēmiju summas; labums no dienesta auto izmantošanas personīgajām vajadzībām. Darba algas 500 Ls pārsnieguma daļa konkrētā mēnesī tiek aplikta 20%.

Mikrouzņēmuma priekšrocības

Mikrouzņēmuma trūkumi