Grāmatvedības pakalpojumi

Uzņēmuma grāmatvedības apkalpošana

Pastāvīga grāmatvedības uzskaites veikšana publiskos reģistros, izmantojot automātisko grāmatvedības uzskaites sistēmu;

uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrādāšana;

uzskaites reģistru sastādīšana;

uzņēmuma iekšējās dokumentācijas un atskaišu sastādīšana;

uzņēmuma ārējo grāmatvedības atskaišu sastādīšana;

atskaišu statistikas sastādīšana attiecīgām iestādēm;

darba algas aprēķināšana;

kadru uzskaite.

Cena 15 Ls mēnesī ietver sevī grāmatvedības uzskaiti apjomā līdz 10 darījumiem (operācijām) mēnesī.