Uzņēmuma adrese

Juridiskā adrese

No 2011. gada 1. jūlija juridiskās adreses reģistrācijai nepieciešama īpašnieka izsniegta piekrišana – komersanta reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā, ko paredz Komerclikums.

Piekrišanā norādāms nekustamā īpašuma kadastra numurs, īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods vai nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs. Ja pieteikumu Uzņēmumu reģistrā paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz.

Sākotnējās reģistrācijas procesā par juridisko adresi Uzņēmumu reģistram paziņo valde ar īpašu paziņojumu par juridisko adresi. Veicot grozījumus, papildus paziņojums nav vajadzīgs, tomēr šīs izmaiņas publicē laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.