Grāmatvedības pakalpojumi

Mūsu profesionāļi sniedz grāmatvedības pakalpojumus komercsabiedrībām, individuālajiem komersantiem un pašnodarbinātām personām. Pieredzējuši speciālisti atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem, kā arī sniegs ieteikumus, kā Jūs varat darboties efektīvāk. Grāmatvedības kārtošana tiek nodrošināta ar modernu un pārskatāmu datorprogrammu.

Pilna grāmatvedības uzskaite

Uzņēmuma pilnīga, datorizēta un uzskatāma grāmatvedības uzskaite saskaņā ar Latvijas Republikas grāmatvedības standartiem:
- pirmdokumentu pārbaude, iegrāmatošana un noformēšana;
- attiecīgo atskaišu un pārskatu sagatavošana un iesniegšana;
- grāmatvedības uzskaites atjaunošana par iepriekšējiem periodiem.

Nodokļu aprēķināšana, nodokļu atskaišu un deklarāciju sagatavošana, to iesniegšana valsts iestādēs (Valsts ieņēmumu dienests, Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Banka u.c.).

Pārmaksāto nodokļu atgriešana vai novirzīšana;

Uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošana:
- iekšējās atskaites;
- operatīvās atskaites;
- normatīvos aktos noteiktās atskaites (peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma, bilance, debitoru/kreditoru atskaites un citas klienta vēlmēm nepieciešamās atskaites);
- normatīvos aktos noteikto iekšējo grāmatvedības un lietvedības dokumentu sagatavošana: grāmatvedības politika, izziņas, akti, atskaites, rīkojumi u.c.

Daļēja grāmatvedības uzskaite

Izmantojot daļējo grāmatvedības uzskaiti, uzņēmums pats izlemj, kādus grāmatvedības posteņus un operācijas uzskaitīs saviem spēkiem un kādus uzticēs mums, tādā veidā samazinās sniegto grāmatvedības pakalpojumu apjomu un to izmaksas.

Mēs piedāvājam iespēju veikt Jūsu uzņēmumam daļēju grāmatvedības uzskaiti sekojošiem posteņiem:
- debitoru/kreditoru uzskaite un kontrole;
- darba algu uzskaite, no aprēķināšanas līdz izmaksai un atskaišu iesniegšanai;
- pamatlīdzekļu uzskaite, iegrāmatošana, nolietojumu aprēķins, norakstīšana;
- maksājumu veikšana saskaņā ar klienta norādījumiem;
- citu grāmatvedības posteņu uzskaiti.

Pilna vai daļēja grāmatvedības uzskaite var nodrošināt Jūsu uzņēmumā informācijas konfidencialitāti gadījumos, kad uzņēmuma vadība nevēlas izpaust visu vai atsevišķu grāmatvedības posteņu aprēķinus (tādus kā darba algu uzskaite un izmaksāšana vai citi).