Reģistrē mazkapitāla SIA

Mazkapitāla SIA komplekts

Komplektā ietilpst trīs pakalpojumi:

Reģistrācijas dokumentu sagatavošana;

Juridiskā adrese uz 3 mēnešiem;

grāmatvedības apkalpošana uz pirmo mēnesi.

No klienta mums ir nepieciešama sekojoša informācija:

Mēs sagatavojam dokumentus un informējam par to klientu.
Klients apmaksā pakalpojumus, saņem reģistrācijas dokumentus un noslēdz līgumu ar biroju.
Cena – 100 Ls*