Nerezidenta pārcelšanās uz dzīvi Latvijā

ES pilsoņa ģimenes ieceļošana Latvijā

Gadījumos, kad ES pilsonis pārceļas uz dzīvi Latvijā, viņam jāsaņem Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība (turpmāk – reģistrācijas apliecība). Kopā ar viņu reģistrācijas apliecību var saņemt ģimenes loceklis.

ES pilsoņa ģimenes loceklis ir:

ES pilsoņa paplašinātās ģimenes loceklis ir:

ES pilsoņa paplašinātās ģimenes locekļiem ir tās pašas ieceļošanas un uzturēšanās tiesības, kas ir noteiktas ES pilsoņa ģimenes loceklim, tomēr drošības pasākumi ir stingrāki, jo attiecībā uz paplašinātās ģimenes locekļiem piemēro Eiropas Padomes 2002.gada 13.jūnija Regulu Nr. 1030/2002.

Reģistrācijas apliecības saņemšanai ir nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:

  • ES pilsonis ir nodarbināts Latvijas Republikā darbinieka statusā;
  • ES pilsonis ir pašnodarbināta persona Latvijas Republikā;
  • ES pilsonis ir pakalpojumu sniedzējs vai darbinieks pie dalībvalstī reģistrētas personas, kas ir pakalpojuma sniedzējs Latvijas Republikā;
  • ES pilsonis iegūst izglītību Latvijas Republikā reģistrētā izglītības iestādē, viņam ir pietiekams iztikas nodrošinājums (vismaz 50% no minimālās darba algas), veselības apdrošināšanas polise;
  • ES pilsonim ir pietiekams iztikas nodrošinājums (vismaz 50% no minimālās darba algas) un veselības apdrošināšanas polise;
  • ES pilsonis ir Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgas uzturēšanas atļaujas Latvijas Republikā saņēmušā ārzemnieka laulātais, viņam ir pietiekams iztikas nodrošinājums (vismaz 50% no minimālās darba algas) un veselības apdrošināšanas polise;
  • Latvijas Republikā pār ES pilsoni ir nodibināta aizgādnība vai aizbildnība.
  • laulātajam – laulības apliecība
  • radiniekam taisnā lejupējā līnijā – dzimšanas apliecība
  • radiniekam taisnā augšupējā līnijā – dokuments, kas apliecina apgādības faktu.

ES pilsonim parasti reģistrācijas apliecību izsniedz desmit darba dienu laikā, trešo valstu pilsonim – 30 dienu laikā.

Uzturēšanās ierobežojumi

Reģistrācijas apliecību neizsniedz vai anulē, ja: