Ceļošanas dokumenti

Vīza un darba atļauja

Vīza ir noteikta parauga ielīme ceļošanas dokumentā, bet tā pati par sevi nedod tiesības ieceļot Latvijas Republikā. 2007.gada 21.decembrī Latvija pievienojās Šengenas līgumam un kļuva par pilntiesīgu Šengenas līguma dalībvalsti. Līdz ar to ar Latvijas izsniegtu Šengenas vīzu ir iespējams ceļot arī uz citām Šengenas līguma dalībvalstīm.

Atvieglojumi vīzu jomā ES dalībvalstu, EEZ valstu un Šveices pilsoņu ģimenes locekļiem

Atvieglojumi vīzu jomā Krievijas Federācijas pilsoņiem

2007.gada 1.jūnijā spēkā stājas Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas paredz vienkāršotu tranzīta un īstermiņa ieceļošanas vīzu izsniegšanas kārtību Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem.

Nolīgums nereglamentē jautājumus, kas attiecas uz:

Saskaņā ar Nolīgumu KF pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, var bez vīzasieceļot Latvijas teritorijā, izceļot no tās vai šķērsot to tranzītā. Minētie pilsoņi var uzturēties valstī ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

Nolīgums nosaka šādus būtiskākos atvieglojumus:

Atsevišķos gadījumos termiņu lēmuma pieņemšanai par vīzas pieprasījumu var pagarināt līdz 30 dienām, jo īpaši, ja vajadzīga papildu pārbaude.

Steidzamos gadījumos termiņu lēmuma pieņemšanai par vīzas pieprasījumu var samazināt līdz 3 dienām vai mazāk.

Eiropas Savienība ir noslēgusi nolīgumus par vīzu atvieglotu izsniegšanu ar Krieviju, Ukrainu,Moldovu, Bosniju un Hercegovinu, Melnkalni, Serbiju, Albāniju, Gruziju un Bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju.

Eiropas Savienības nolīgumi ar trešajām valstīm par vīzu atvieglotu izsniegšanu reglamentēšādus jautājumus:

Eiropas Savienības nolīgumi ar trešajām valstīm par vīzu atvieglotu izsniegšanu nereglamentēšādus jautājumus:

Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar regulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas pārsniedz 90 dienas pusgada laikā, ārzemniekam jāsaņem termiņuzturēšanās atļauja un darba atļauja.

Vīzas saņemšanai nepieciešamie dokumenti: