Reģistreē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SIA reģistrācija

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) reģistrācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir visizplatītākā uzņēmējdarbības forma Latvijā.

SIA statuss un atbildība

SIA ir kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtību kopsummas. SIA ir juridiska persona. SIA par savām saistībām atbild ar visu savu mantu, dalībnieks (dibinātājs) neatbild par SIA saistībām, ja vien dalībnieki nav vienojušies citādi, savukārt SIA neatbild par dalībnieka saistībām.

SIA reģistrācija

SIA var dibināt viens vai vairāki dalībnieki un dibināt SIA var gan fiziska, gan juridiska persona. Minimālais SIA pamatkapitāls ir 2000 Ls. Dibinot SIA, nepieciešams apmaksāt vismaz pusi no SIA paredzētā pamatkapitāla. Pamatkapitālu var apmaksāt naudā vai veicot mantisko ieguldījumu.

SIA pārvaldes institūcija ir valde un ja nepieciešams, var izveidot arī padomi. SIA valdes sastāvā var būt viena vai vairākas personas.

SIA Uzņēmumu reģistra komercreģistrā tiek reģistrēta četru darba dienu laikā.

SIA reģistrācijas kārtība

Dibinot SIA, dibinātājs vai dibinātāji veic nepieciešamās darbības un sagatavo šādus nepieciešamos dokumentus:

Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus un SIA reģistrētu komercreģistrā, nepieciešama šāda informācija:

Lai veiktu SIA reģistrāciju, nepieciešams: