Iegūsti alkohola Licenci

Licence, lai ievestu alkoholiskos dzērienus no ES dalībvalstīm un pārdotu Latvijas Republikā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 12.punktu, lai ievestu alkoholiskos dzērienus no ES dalībvalstīm un pārdotu Latvijas Republikā, nepieciešama speciāla atļauja (licence) komercdarbībai ar akcīzes precēm. Šāda veida licences tiek izsniegtas tikai komercreģistrā reģistrētam komersantam (MK noteikumu Nr.662 14.punkts). 

Komercdarbību ar akcīzes precēm var veikt, ja ir kāda no izvēlētajām licencēm:

Licenci alkoholiskos dzērienus realizācijai iespējams saņemt šādos veidos:

ja komersantam ir mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības licence:

ja komersantam ir reģistrēta saņēmēja licence:

ja komersantam ir apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai licence: