Alkohola aprites likumi

Nosacījumi, kas uzņēmējam jāievēro, veicot alkohola apriti mazumtirdzniecībā

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir atļauta tikai licencē norādītajās alkoholisko dzērienu tirdzniecības vietās un tikai telpās, kuras ir konstruktīvi nodalītas no citas personas valdījumā esošas teritorijas, izņemot Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktos gadījumus. Ja komersants papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē, tad attiecīgajā licencē minētā darbība norādītajā vietā tiek atļauta uz laiku līdz pieciem mēnešiem kalendārajā gadā.

Šādās novietnēs drīkst veikt mazumtirdzniecību tikai ar rūpnieciski ražotiem alkoholiskajiem dzērieniem, kurus realizē izlejamā veidā patērēšanai uz vietas un kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz sešus tilpumprocentus. Ja komersants ir paredzējis veikt mazumtirdzniecību tikai ar rūpnieciski ražotiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz sešus tilpumprocentus un kuri paredzēti promnešanai, licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izsniedz arī tad, ja komercdarbība paredzēta telpās, kurās tirdzniecības zāle ir mazāka par 20 kvadrātmetriem. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta no pulksten 22.00 līdz 8.00, izņemot tādas mazumtirdzniecības vietas, kurās alkoholiskie dzērieni tiek realizēti izlejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas, kā arī beznodokļu tirdzniecības veikalus. Aizliegts piedāvāt alkoholiskos dzērienus par velti (izņemot degustāciju), kā dāvanu vai kā kompensāciju par citas preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu. Alkoholisko dzērienu realizācijas vietās ir aizliegts turēt alkoholisko dzērienu iepakojumu, kam pēc dzēriena izlietošanas nav likvidēta akcīzes nodokļa marka, un pēc katras alkoholisko dzērienu iepakojuma tilpuma vienības satura izlietošanas minētais marķējums nekavējoties likvidējams.

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci, alus mazumtirdzniecības licenci vai arī notariāli apliecinātu vai VID apliecinātu licences kopiju novieto patērētājiem redzamā vietā. Alkoholisko dzērienu apritē aizliegts iesaistīt personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Alkoholisko dzērienu aprites likumā un noteikumos Nr.662 ir noteikti arī citi alkoholisko dzērienu aprites nosacījumi.