Klienta interešu pārstāvība

Ne vienmēr konfliktsituācijas iespējams atrisināt, pusēm savstarpēji vienojoties. Tāpēc mūsu birojs ir gatavs nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu juridisko palīdzību pat sarežģītākajos tiesvedības procesos un efektīvi pārstāvēt klienta intereses gan Latvijas tiesās, gan arī starptautiskajās šķīrējtiesās un pat Eiropas Savienības Tiesā:
- komerciālo strīdu gadījumos;
- lietu tiesību strīdos;
- saistību tiesību strīdos;
- apdrošināšanas strīdu gadījumos;
- darba strīdu lietās;
- maksātnespējas procesa pieteikumos un citos ar maksātnespējas procesiem saistītos strīdos vai pasākumos;
- īstenojot kuģu arestus un jūras prasību lietās;
- nodokļu strīdu lietās;
- publisko iepirkumu lietās.