Komerctiesības

Komerctiesības:

- Klientu pārstāvība Uzņēmumu reģistrā.
- Jaunu sabiedrību reģistrēšana.
- Pamatkapitāla izmaiņas.
- Izmaiņas kapitāldaļu turētāju sastāvā.
- Valdes un padomes locekļu pārstāvības tiesību noformēšana.
- Izmaiņu reģistrēšana valdes un padomes locekļu sastāvā.
- Juridiskās adreses maiņa.
- Sabiedrības reorganizācija.
- Sabiedrības likvidācija.