Konsultācijas muitas jomā

Muitas lietas ietver:
- muitošanu (process, kurā preces pārvieto pāri valsts muitas robežai ietver pirmsmuitošanas darbību veikšanu, muitas deklarācijas noformēšanu, muitas procedūru piemērošanu u.c);
- preču aplikšanu ar maksājumiem un tarifu piemērošana (muitas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, antidempinga maksājumi, akcīzes nodoklis, tarifu un kodu piemērošana);
- muitas kontroli (muitošanas brīdī un pēc tam, kad muitas iestāde izlaidusi preces – pēcmuitošanas pārbaudes).

Mēs piedāvājam konsultācijas muitas jautājumos un juridisko palīdzību muitas jautājumos, pielietojot savas zināšanas un pieredzi muitas lietu vešanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu interešu pārstāvībā muitas iestādēs visos to līmeņos, citās valsts iestādēs un tiesā:
- muitas iestāžu pieņemto lēmumu izpildes, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas procesā;
- visu veidu pēcmuitošanas pārbaužu lietās;
- gadījumos, kad muitas iestādes fiksē neatbilstības vai pārkāpumus;
- pirmsmuitošanas darbību veikšanā.