Valsts institūciju lēmumu pārsūdzēšana

Valsts institūciju lēmumu pārsūdzēšana
Juridiskie pakalpojumi un konsultācijas administratīvo tiesību nozarē:
- klienta interešu pārstāvēšana administratīvās lietvedības jautājumos;
- administratīvā akta (valsts vai pašvaldību institūciju, amatpersonu lēmumu) pārsūdzēšanas dokumentu sagatavošana augstāk stāvošai valsts vai pašvaldības iestādei (amatpersonai);
- administratīvā akta (valsts vai pašvaldību institūciju, amatpersonu lēmumu) pārsūdzēšanas dokumentu sagatavošana tiesai;
- pieteikumu sagatavošana administratīvajai tiesai par:
Valsts policijas vai pašvaldības policijas;
Valsts darba inspekcijas;
Valsts veselības inspekcijas;
citu valsts vai pašvaldības institūciju lēmumiem.