Mazkapitāla SIA komplekts

Komplektā ietilpst trīs pakalpojumi:
  1. Reģistrācijas dokumentu sagatavošana;
  2. Juridiskā adrese uz 3 mēnešiem;
  3. grāmatvedības apkalpošana uz pirmo mēnesi.

No klienta mums ir nepieciešama sekojoša informācija:
  1. Dibinātāju vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;
  2. SIA pamatkapitāla apmērs;
  3. SIA nosaukums (trīs, sākot ar prioritāro);
  4. valdes sastāvs, valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un pilnvaras pārstāvēt SIA;
  5. SIA juridiskā adrese (var pasūtīt pie mums par atsevišķu samaksu).
Mēs sagatavojam dokumentus un informējam par to klientu.
Klients apmaksā pakalpojumus, saņem reģistrācijas dokumentus un noslēdz līgumu ar biroju.
Cena – 100 Ls*

*Juridisko pakalpojumu maksa neietver valsts nodevas.