Uzņēmuma grāmatvedības apkalpošana

  • Pastāvīga grāmatvedības uzskaites veikšana publiskos reģistros, izmantojot automātisko grāmatvedības uzskaites sistēmu;
  • uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrādāšana;
  • uzskaites reģistru sastādīšana;
  • uzņēmuma iekšējās dokumentācijas un atskaišu sastādīšana;
  • uzņēmuma ārējo grāmatvedības atskaišu sastādīšana;
  • atskaišu statistikas sastādīšana attiecīgām iestādēm;
  • darba algas aprēķināšana;
  • kadru uzskaite.

Cena 15 Ls mēnesī ietver sevī grāmatvedības uzskaiti apjomā līdz 10 darījumiem (operācijām) mēnesī.