Dokumentu grozījumu veikšana

Saimnieciskās darbības vide mainās un līdz ar to uzņēmējiem rodas nepieciešamība veikt grozījumus uzņēmuma pamatdokumentos, piemēram:

- Izmaiņas statūtos.
- Izmaiņas dibināšanas līgumā.
- Izmaiņas dalībnieku reģistrā.
- Paziņojums par pamatkapitāla apmaksu.
- Pamatkapitāla palielināšana.
- Pamatkapitāla samazināšana.
- Izmaiņas kapitālsabiedrības valdes sastāvā, informācijā par valdes locekļiem vai valdes locekļu pārstāvības tiesībās.
- Izmaiņas kapitālsabiedrības padomes sastāvā vai informācijā par padomes locekļiem. - Mainījusies juridiskā adrese.
- Paziņojums par darbības turpināšanu.
- Izmaiņas informācijā par filiāli.
- Mainījusies firma (SIA nosaukums).

Mūsu juristi sagatavos dokumentus, lai Jums nepieciešamās izmaiņas varētu reģistrēt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (komercreģistra iestādē).