Muitas lieats

Konsultācijas muitas jomā

Muitas lietas ietver:

Mēs piedāvājam konsultācijas muitas jautājumos un juridisko palīdzību muitas jautājumos, pielietojot savas zināšanas un pieredzi muitas lietu vešanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu interešu pārstāvībā muitas iestādēs visos to līmeņos, citās valsts iestādēs un tiesā: